Forretningsprocesser

Forsiden » Forretningsprocesser

Er jeres værdier ”værdiløse”?

Vi er mange, der arbejder seriøst med vision, mission og værdier. Vi udarbejder strategier, handlingsplaner og rapporter. Men nogle gange glemmer vi, at værdierne først har reel betydning, når de er forankrede blandt medarbejderne. Derfor ender resultatet af strategiarbejdet af og til i en flot brochure, der samler støv på hylden. Og det er ærgerligt.

Værdier skal forankres i hverdagen. Ikke på hylden

Hvis du spørger din kollega, om han kan kender virksomhedens værdier, hvad tror du så, han vil svare? Vil han remse et par stykker op? Vil han kunne forklare, hvad de betyder? For ham og for virksomheden?

Med den rette udformning og implementering kan jeres værdisæt blive et både effektivt og værdifuldt redskab, som hele virksomheden kan pejle efter. Jeg tror på, at fælles værdier styrker både kommunikationen og samarbejdet i en organisation. Og, at et godt og forankret værdisæt i sidste ende kan ses på bundlinjen.

Uanset opgavens form og omfang, hjælper jeg jer til et effektivt resultat.
Vi sammensætter et forløb, der passer til jeres behov; fra udformning til den endelige implementering. Nøglen til succes er, at alle medarbejdere tager ejerskab i projektet og derved fremadrettet efterlever værdierne i dagligdagen.

Er jeres forretningsprocesser optimeret?

Forretningsprocesser er mere end værdisæt. Det kan også være:

  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale
  • Sammensætning af teams, eksempelvis til projekter
  • Vurdering og strukturering af arbejdsgange