Konflikthåndtering

Forsiden » Konflikthåndtering

Hvad gør du, når det spidser til i krogene?

Alle virksomheder og organisationer kan på et tidspunkt løbe ind i en konflikt. Når konflikten banker på døren, gælder det om at reagere både hurtigt og effektivt, så den ikke bliver en barriere for udviklingen i organisationen. En konflikt løser nemlig sjældent sig selv.

Læring til at løse konflikter

Mennesker er forskellige. Og derfor reagerer vi også vidt forskelligt, når en konflikt bryder ud. Skal en konflikt løses konstruktivt, er det vigtigt, at alle parter høres. Som neutral mægler, sætter jeg gang i dialogen og sikrer, at alle parter bliver hørt på lige vilkår – og, at parterne i samarbejde når frem til en løsning, der er holdbar for alle.

Resultatet gør ikke kun forskel for de involverede parter i konflikten – men for hele virksomheden.

Hvorfor skal du bruge tid på konflikter?

En stor konflikt kan koste dig mange ressourcer. Både tid og penge. Når du vælger at sætte fokus på konflikthåndtering, bliver du og dine medarbejdere klædt på til at håndtere vanskelige situationer mere konstruktivt.

Har du brug for hjælp til at løse konflikten?

En konflikt kan kræve en Mediator. Her kommer jeg og styre konflikten igennem via fælles samtaler med de involverede parter. Møderne munder ud i en handlingsplan, som alle er enige i at følge. Derefter følges der op, så vi sikre os, at handlingsplanen virker og konflikten er løst. HUSK på, at mange konflikter opstår pga. misforståelser i vores kommunikation