Projekter

Forsiden » Projekter

Lad mig hjælpe jer, så projektet kommer godt i mål

Projekter er en del af hverdagen i alle virksomheder. Men hvorfor ender nogle projekter som en succes og andre ikke? Manglende succes skyldes ofte ustruktureret projektledelse. Måske er tidsplanen urealistisk? Måske mangler projektet en klar rollefordeling?

Som projektleder eller rådgiver hjælper jeg jer med de udfordringer, der måtte opstå i forbindelse med et projekt. Inden projektet sættes i gang, rådgiver jeg jer om de faldgrupper, der kan bremse projektet. Og jeg synliggør de roller, projektdeltagerne skal have, så projektet kommer godt i mål.

Mølholm HR Resursens egne projekter

Sportens verden

”Det hele menneske”
Det er vigtigt, at unge idrætsudøvere får et godt skoleforløb samtidig med, at de dyrker sport på eliteplan. Ud over mit arbejde i bestyrelsen hos Ishockey klubben Blue Fox, fungerer jeg som et bindeled mellem spillerne og skolen.

Skoler

Takt og tone på arbejdspladsen
Formålet med projektet er at klæde eleverne på til det job, der venter dem, når de har afsluttet deres uddannelse.

Fokusområder

  • Hvordan kan jeg matche arbejdspladsen og samtidig være mig selv?
  • Hvorfor er det vigtigt at tage ansvar og tage ting af mig selv?
  • Fif til forståelsen af vores forskelligheder
  • Gode råd til udarbejdelse af CV og ansøgning